تبلیغات
یه کلام حرف حساب

یه کلام حرف حساب
 
نویسندگان
لینک دوستان
صفحات جانبی
پیوندهای روزانه
به قلم مدیر مسئول ,
پیام مردم در انتخابات اسفند به جای آری به گفتمان اصلاح طلبی واعتدال دولت روحانی نه به خود کامگی ، دروغ و تزویر بود
هشــدار نیــوز-مردم ایران اسلامی مردمی بسیار آگاه، دقیق و موقعیت‌شناس هستند که اهمیت حضور خود در انتخابات را به خوبی درک کرده و به مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به چشم دو نهاد مهم تصمیم‌گیری وموثر در کشور نگاه می‌کنند.

هشــدار نیــوز-

به قلم مدیر مسئول

انتخابات را مهمترین گزینه بر قراری امنیت وآرامش در کشورواز سویی مردم سالاری دینی را مقابل دمکراسی دروغین غربی به منصه ظهور می رسانند تا دنیا مدعی دمکراسی ومردم سالاری به واقعیت مردمی نظام اسلامی ایران پی ببرند .استحکام فضای سرمایه‌گذاری کسب و کاردر همراهی با فضای جدید اقتصادی کشور و رفع تحریم‌ها در دوره برجام ! اهمیت قانونگذاری و سیاستگذاری را با حضور گسترده خود در سر صندوق های رای ، طبق روال تکراری گذشته آگاهانه به نمایش گذاشته  و
با این مشارکت بالای سیاسی  پیامی جز آنچه برخی خواص سیاسی وهمچنین جریانات  همیشه مدعی درون نظام بعد از انتخایبات تعریف نموددن را دنبال می کنند که به بخشی از آن می پردازیم ؛یقینا در این حضور گسترده مردم ونتیجه ای که از ان به دست امد ، همه خود را پیروز انتخابات می نامند که در حقیقت پیروز واقعی ملت ونظام اسلامی ایران بوده است ، نه خواص وجریانات سیاسی ،چراکه مثل روز روشن است که جریانات سیاسی ،صرفا در هنگام انتخابات سر وصدا به راه می اندازند وخود را حامی مردم به خصوص محرومین معرفی نموده و تنها منجی عبور از معضلات معرفی می نمایند  واین در حالی است
که در عمل در طول دوران انقلاب اسلامی ، این پّز جریانات سیاسی به خصوص جریان همیشه مدعی اصولگرایی واصلاح طلب ، که هیج جریان سوم و مستقل دیگری را به رسمیت نمی شناسند ،! جز دورغی بیش نبوده وانچه که مردم به خوبی از ان مطلع وآگاهند ،تامین منافع شخصی وباندی همین جریانات به جای رسیدگی به حقوق احاد مردم بوده است که به عنوان نمونه بارزاز بی عدالتی ها وسوء استفاده های جریانی ، همین بس که اگر در سطح کشور فقط یک فرد وابسته به این جریانات را پیدا نمودید که دچار معضلات  مسکن ، معیشت روزمره ، تحصیل اشتغال وازدواج فرزندان خود باشد ؟! ادعای بنده گنا هکاراشتباه است . مشخص و روشن است که چه کسانی در کمترین مدت زمانی صاحب سرمایه ها ودارایی های باد اورده می شوند واین همان کلکلی است که برخی جریانات سیاسی به ملت وعشق وعلاقه انها به نظام ورهبری زده ومی زنند .قبل از اینکه مختصرا به پیام اصلی مردم به خصوص در تهران اشاره نماییم بد نیست ازبرداشت های اشتباه متعدد دولت مردان ، که خود را اعتدال می نامند ، اصلاح طلبان که مدتهای مدیدی در مسند قدرت
اول کشور بوده اند وهیج خدمتی به ملت نکردند ، واصولگرایان که در جمع خود مجمع الاضداد هستند وهیجکدام دیگیری را قبول ندارد ، وهر کدام به نوعی خود را پیروز انتخابات معرفی نموده واقبال مردم به سوی خود را از اانتخابات برداشت نموده اند پرده های حقیقت مغفول مانده را بردایم  ، امید است مردم هم عنایت جدی داشته باشند

مردم چگونه به دولت اعتدال حسن روحانی "تدبیر و امید" اعتماد نموده اند در حالی که بزرگترین پرسش های جامعه از این دولت بدون پاسخه مانده است که می توان به چند نمونه اشاره نمود :


الف :  شعارها و قول وقرار ها ی انتخاباتی حسن روحانی که به مثابه تعهد کتبی واخلاقی به ملت مظلوم ایران است که به ایشان اعتماد نمودند ، در کجا وکدام مورد عمل شده است ؟!

به ایجاد تغییر اقتصادی ومعیشتی در خانواده ها ودر صد روز عمل نمود ؟! برای اشتغال کاری کرد ؟!  برای آزادی از حصر سران فتنه اقدامی نمود ؟! که  تعداد کمی به همین بهانه به ایشان رای داده بودند . برجام ایشان که به قیمت از دست دادن داشته های مهم هسته ای پر نمودن قلب اراک  وخارج  نمودن سانتیفیوژها از کشور برداشته شدن تحریم ها ودر نهایت ایجاد اشتغال  وتوجه به تولید داخلی وملی و.... کدام انجام شده ویا درست به مرحله عمل رسیده است ؟!

یکی دو تن از نمایندگان محترم وآزاد اندیش ومردمی مجلس نهم مانند آقای زاکانی وآقای توکلی وآقای الیاس نادران و آقای بذر پاش و....که متاسفانه در مجلس دهم نتوانستند اعتماد مردم را به دست اورند ، به صراحت واز مسند نمایندگی مردم ودر دفاع از حقوق واقعی مردم در موضع گیری های شجاعانه از استفاده رانتی در مورد بازگشایی صرافی های نزدیکان رئیس دولت  وچرایی این اقدام و همچنین بستن قرارداد های مشکوک که حکایت از ایجاد اشتغال برای فرانسوی ها وسایرین داشته وبرای تولید داخلیونیز اشتغال جوانان داخل کشور هیج نفع وسودی تا کنون داشته است ، بی توجهی به
تولید داخلی از جمله  کارگاهها وکارخانجات مربوطه به پتروشیمی داخلی ، واگن سازی که هر روز تعداد بیشتری از کارگران ان کارخانجات از کار بیکار می شوند وبستن قرار داد که به وسیله رانت های خودی ها !! با کشورهای خارجه بسته می شودبا کدام توجیه بوده است وچرا ؟! وموارد بیشماری از این دست که وقت می طلبد .

مردم چگونه به اصلاحات واصلاحات چی ها میتوانند اعتماد نمایند ، در حالی که در سابقه اکثر انها در حکومت داری که بیش از 3چهارم عمر انقلاب در دست آنها بوده است ،! جز پرداختن به مسائل سیاسی  وامنیتی وبرهم زدن آرامش جامعه وحرکت در مسیرخواست دشمنان مردم ایران آمریکا وانگلیس خدمتی به مردم مشاهده نمیشود ، ودر حالی که ملت تمام در معضلات پیش پا افتاده معیشتی وروزمره گرفتار مطلق هستند ،! یکی از این اصلاح طلبان همیشه مدعی وو وابستگان نزدیک به آقایان را نمی توان پیدا نمود که از سطح زندگی عادی مانند مردم برخوردار بوده ویا حد اقل یکی از معضلات آحاد جامعه را داشته باشد  واین همان واقعیتی است که مردم قطعا به انها هم اعتماد نداشته ونخواهند داشت  واگر لیست انها در تهران رای اورده ویا یکی دو نفر آنها در شهرستانها رای اورده است دلیل دیگری داشته که در پایان به صراحت وشفافیت اعلام خواهیم نمود .
جریان اصولگرایی هم ، حتی اگر نامزدهایی به اصلاح برخی از خواص که سابقه ای خراب در پرونده بعد از انقلاب در زمینه  مسائل اقتصادی وموضع گیریهای سیاسی واجتماعی دارند ، تند رو نامیده می شوند  به مجلس دهم راه پیدا نموده باشند ، که برخی از خواص این جریان که وابسته به جبهه پایدار هم هستند در برخی استان ها رای اورده اند ، نمی توانند مدعی اقبال مردم به جریان انها باشند ، چراکه وقتی این جریان در بین خود که همیشه مدعی اخلاق  وتبعیت معنوی وسیاسی واجتماعی از بزرگان خود هستند، در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری 92 واین انتخابات چند روز گذشته  مجلس دهم 94 به هیج عنوان نتوانستند درجه معنویت گرای خود را به مردم اثبات نمایند و در هر دو دوره با عنوان  خواص واشخاص خود رای ، دروغگو وطالب قدرت به هر عنوان که بیشتر روی گزینه تکلیف گرایی مانور داشتند ،! نمره مردودی از مردم بگیرند ، چراکه وقتی قرار باشد لیستی ویا با قرار قبلی فقط یک نامزد"انتخابات ریاست جمهوری92" در رقابت ها حاضر باشند ، در انتخابات ریاست جمهوری 92 آقای ولایتی تلفن بزرگانی همچون مرحوم مهدوی کنی را پاسخ نمی دهد وجلیلی که مدعی درجه یک اخلاق، تعهد واصولگرایی است  وسایر اقایان  حاضر به ترک نمودن صحنه رقابت به نفع نامزد همسونمی شوند کما اینکه در انتخابات چند روز گذشته "مجلس دهم" هم در تهران وسایر استان ها هم همه اصولگرایان مدعی تکلیف گرا وحق به جانب وحاضر به ترک صحنه
نبودند که به عنوان مثال در استان خراسان شمالی که همیشه نمایندگان اصولگرا مجلس ها را نمایندگی می کردند با حضور6 نفره اصولگرا در رقابت با دو نفر اصلاح طلب ، صحنه را واگذار نمودند  . ائتلاف اصولگرایان روی دو نامزد ثروتی که سه دوره منشاء اقدامات ملی واستانی در مجلس های هفتم هشتم ونهم بود و آقای دکتر جعفری که در دوره نهم نماینده ارزشی مردم بجنورد مانه سملقان گرمه وجاجرم وراز جرگلان بود  به نتیجه رسیده بودند که آقایان
پاکمهر،وحیدی،سیدی ،وحدانی به نظر ائلاف اصولگرایی تمکین نکرده و عامدانه در پازل جریان اصلاح طلبان بازی نمودند و................
ضمن اینکه این جریان"اصولگرا" در زمان هایی که در نهادها وقوه اجرایی در راس کار بودند ، هرچند برخی از متعهدین ومتدینین واقعی این جریان در نظر داشته وهمیشه دارند برای مردم اقدام جدی وتاثیر گذاری نمایند ، مورد هجمه تخریب وتهمت برخی از رقبا قرار گرفته  ونتوانستند خوب ومثبت عمل نمایند . هر چند در این جریان هم کم نداریم افراد وخواصی که آقا زاده هایی دارند که در رفاه بی نهایتی قوطه ورند  در حالی که مردم ما درمانده حداقل ها هستند و.......

واما پیام واقعی وبدون سانسور مردم به خصوص شهروندان تهرانی در این انتخابات"مجلس دهم" اعتراض به بخشی از حاکمیت که دو گانه عمل می کند ، وقتی رد صلاحیت ها رخ می دهد چرا به مردم دلائل ان را بازگو نمی کنند تا مردم هم در جریان دلائل رد صلاحیت ها قرار بگیرند ؟! واگر بی جهت رد صلاحیت می شوند به دلیلی که مثلا ممکن است انتقادی به بخشی از حاکمیت دارند ، این عین بی عدالتی است چراکه  نظام مقدس جمهوری اسلامی با رهبری  شخصیتی ،  عالم ، شجاع ، متدین ، متخصص در تمامی امور ، آگاه به تمامی شرایط داخلی وخارجی ،انقلابی ومردمی وساده زیست ، به دور بودن خانواده وفرزندان از هر عیب وایرادی ، فعالیت اقتصادی وسیاسی و...   چرا باید شرایطی بوجود اورد که مردم از روی عصبانیت وابراز اعتراض خود به لیستی رای بدهند که در سابقه انها جز دروغ ، کم کاری برای مردم عمل نکردن به شعارها وتعهدات ، حرکت در مسیر خواست دشمن ، نا امن نمودن جامعه وکشور و...... رای بدهند ، وامروز برخی ها که هیج خدمتی به مردم تا کنون نکرده اند ، خود را پیروز رای مردم با هوش تهران معرفی نمایند ؟!

آری مردم تهران پیامشان نه به بی عدالتی ها ، رفتارهای ظالمانه برخی از مسئولین ، تبعیض ها وبرخورداری از رانت های میلیاردی  ، فسادهای اداری ورانتی ،رد صلاحیت های بدون توضیح ، چراکه هر شخصی و جریانی می تواند برای جو سازی فضایی پیدا نموده ودر نهایت موجب عصبانیت مردم شود ، کار نکردن در عمل برای وضعیت معیشتی مردم  ودر نهایت  اثبات اعتمادشان به نظام ارزشی واسلامی ورهبری  مظلومانه  رهبری انقلاب بود ودیگر هیج ..................


طبقه بندی: اجتماعی،
[ جمعه 14 اسفند 1394 ] [ 09:07 ب.ظ ] [ صبا ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

الهی!
اگر آنان که به تو پشت کرده اند، نگاه مهرآمیز تو را
می دیدند، بی شک از اشتیاق، قالب تهی میکردند.
نگاه سرشار از لطفت را کماکان بدرقه راهشان قرار ده
و میل به رجعت را در وجودشان تقویت کن!

****************************

کسب رتبه برتر در دومین جشنواره استانی وبلاگ نویسان بسیج اصفهان (سال 1389)
کسب رتبه برتر در دومین جشنواره وبلاگ نویسی انتخابات تجلی حماسه سیاسی از سوی بسیج صداو سیما در سطح کشور(سال 1392)

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

یه کلمه حرف حساب